Ateliere

Atelier de creatie
ARTS&CRAFTS – “Micii creatori”

AIPE Art

MOTTO: „Soarele e galben,
Verde este frunza,
Cerul e albastru,
Roşie e buburuza,
Oranj este polenul,
Violetă o floare,
Indigo fluturaşul,
Totul e culoare!

Diana Olteanu – Psihopedagog

ARGUMENT

Arta reprezintă un prilej de exersare şi dezvoltare a creativităţii prin libertatea maxima de expunere pe care o asigură. Acest atelier de creatie are ca obiectiv principal formarea deprinderii de a exprima idei, gânduri şi sentimente, prin intermediul limbajului artisticoplastic. Se vor studia: modelaj, pictură, abilităţi practice, colaje, confecționare obiecte decorative.
Activităţile desfăşurate iniţiază mobilitatea degetelor, dezvoltă manualitatea, aceasta ducând mai târziu la lărgirea ariei de orientare profesională. Copilul implicat într-o astfel de activitate va reuşi să-şi sporească încrederea în forţele şi posibilităţile proprii, să-şi dezvolte aptitudinile practice şi, totodată, simţul estetic, să se manifeste spontan şi dezinvolt, să se integreze într-un grup.
Prin educaţia estetică se urmăreşte azi familiarizarea treptată a copilului cu frumosul din realitatea ȋnconjurătoare (natură, viaţa socială) şi din creaţiile artistice, formarea percepţiilor şi sentimentelor estetice, a gustului pentru frumos şi a unor deprinderi artistice. Frumosul oglindit ȋn artă, ca şi frumosul din viaţa de toate zilele, influenţează copiii şi contribuie la dezvoltarea lor multilaterală.
Prin intermediul operelor de artă, copilul dobândeşte o serie de cunoştinţe despre culorile şi formele obiectelor, despre relaţiile dintre ele. Asocierea reprezentărilor sau percepţiilor cu diferite emoţii şi sentimente contribuie ȋn mod direct la dezvoltarea gândirii copiilor. Toate formele artei influenţează asupra bunei dispoziţii. Starea de plăcere şi mulţumire pe care le-o creează copiilor frumosul constituie un permanent stimulent al activităţii ȋntregului organism.
Prin intermediul operelor de artă, copilul dobândeşte o serie de cunoştinţe despre culorile şi formele obiectelor, despre relaţiile dintre ele. Asocierea reprezentărilor sau percepţiilor cu diferite emoţii şi sentimente contribuie ȋn mod direct la dezvoltarea gândirii copiilor. Toate formele artei influenţează asupra bunei dispoziţii. Starea de plăcere şi mulţumire pe care le-o creează copiilor frumosul constituie un permanent stimulent al activităţii ȋntregului organism.
Atelierul propus urmăreşte:
– dezvoltarea operaţiilor gândirii;
– stimularea activităţii creatoare;
– îmbogăţirea şi activizarea vocabularului;
– învingerea timidităţii;
– educarea estetică prin trecerea de la receptivitatea pasivă la activitatea creativă.
Domeniile abordate în acest atelier prezintă oportunităţi pentru crearea şi dezvoltarea la copii a:
– capacităţii de apreciere a artei autentice;
– spiritului de echipă;
– respectului pentru produsele muncii proprii şi muncii altora;
– sentimentului apartenenţei la un grup;
– interesului pentru părerile celor din jur;
– nevoii de respect şi protecţie pentru mediul înconjurător
Grup ţintă: copii cu vârste >4 ani
Durata atelierului: 50 min/ședință – 2 ori/ luna sau Abonament 4 ori/luna
Felul opţionalului: extindere
Mod de desfășurare: grupe cu max. 8 copii

OBIECTIVE CADRU ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

Cunoaşterea şi ȋnţelegerea frumosului din natură, artă şi viaţa socială;
Formarea deprinderilor tehnice de pictură, modelaj, colaj, confecționare
Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură, modelaj, colaj, confecționare
Să recunoască elemente ale limbajului plastic ȋn mediul ȋnconjurător;
Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
Să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
Să diferenţieze materiale, instrumente de lucru şi reguli de utilizare a acestora;
Să descrie tehnici de lucru pentru pictură folosind un limbaj specific;
Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii, modelajului, colajului;
Să compună ȋn mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
Să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
Să folosească punctul şi linia, ca elemente de limbaj plastic cu rol decorativ;
Să realizeze vase decorative folosind tehnica modelajului;
Să denumeasca materialele si instrumentele de lucru necesare (hartie, carton,aluat, sticla, lemn, panza, foarfece);
Să realizeze lucrari originale, manifestand creativitate in alegerea subiectelor ;
Să modifice modelul dat prin adaugare sau restructurarea
Să exprime opinia fata de lucrarea proprie si/sau fata de lucrarile altora.

CONTINUTURILE INVATARII

  • Compoziţii plastice obţinute prin diversificarea materialelor;
  • Compoziţii plastice realizate cu tehnici de lucru mixte, folosind materiale şi instrumente diverse;
  • Compoziţii figurative realizate cu o dominantă de culoare sau cu o grupă de culoare;
  • Compoziţii plastice în care punctul şi linia sunt obţinute prin diferite tehnici de lucru: dactilopictura, stropirea, curgerea liberă, sfoara colorată, etc.
  • Compoziţii decorative folosind tehnica picturii, tehnica servețelului, modelarea hârtiei, cu ajutorul diferitelor forme: geometrice, florale
  • Exerciţii de modelare a unor obiecte din diverse materiale și decorarea acestora.

 

METODE DIDACTIE SI PROCEDE DE LUCRU
Demonstratia, exercitiul, exercitiul joc, compunerea spatiului plastic, analiza pe
imagine, jocul didactic

 

 

EVALUARE

• Concursuri pe teme artistice
• Expoziţii permanente la colţul ,,Micii creatori”
• Expoziţii ocazionale
• Decoraţiuni interioare
• Realizarea Albumului AIPE Art

Nr.crt Luna Metode și procedee Tema activității
1. Septembrie – Pictură prin amprentare
– Colaj
– Confecționare
– Decupare
– „Frunze de toamna”
– „Peisaj de toamnă”
– „Copacul”
– „Carnavalul roadelor”
2. Octombrie – Confecționare și lipire
– Colaj
– Arta hârtiei
– Pictură
– „Coronița cu crizanteme”
– „Fețe vesele și triste”
– „Dovleci”
– „Forme din ipsos”
3. Noiembrie – Stropire
– Dactilopictură
– Colaj
– Tehnica șervețelului
– „Univers”
– „Pictură surpriză”
– „Planșă realizată cu ajutorul semințelor”
– „Obiect decorativ”
4. Decembrie – Confecționare
– Decupare, lipire
– Colaj
– Tehnica șervețelului
– „Omul de Zăpadă”
– „Ghetuța lui Moș
Nicolae”
– „Steagul României”
– „Glob pentru brad”
5. Ianuarie – Pictură cu pasta de dinți
– Tehnica amprentării cu hârtie
mototolită
– Pictură (contrast clar/obscur)
– Tehnica picturii cu ceară
– „Peisaj de iarnă”
– „Bradul”
– „Stelele în univers”
– „Steagul Uniunii Europene”
6. Februarie – Tehnica șablonului
– Colaj
– Mototolire și lipire
– Mărgelit
– „Animale domestice”
– „Animale acvatice”
– „Inimioară”
– „Fulg de nea”
7. Martie – Confecționare
– Confecționare și lipire
– Pictură cu bețișorul
– Decupare, lipire, colorare
– „Mărțișoare”
– „Tablou gărgăriță pentru mama”
– „Copac de primăvară”
– „Buchet de flori”
8. Aprilie – Confecționare
– Tehnica șervețelului
– Decupare, lipire, colorare
– „Iepurașul de Paște”
– „Ouă de Paște”
– „Curcubeu”
9. Mai – Confecționare
– Pictură cu sticla
– Pictură cu furculița
– Confecționare
– „Lalele”
– „Câmp de flori”
– „Vază cu flori”
– „Cuib pentru păsări”
10. Iunie – Confecționare
– Confecționare, lipire
– Pictură prin stropire și lipire
– Confecționare
– „Soare”
– „Evantaie”
– „Meduză”
– „Înghețată”
11. Iulie – Mărgelit
– Confecționare
– Decupare și lipire
– Confecționare
-„Fluturi”
– „Dreamcatcher”
– „Pește”
– „Colier Hawaii”
12. August – Confecționare
– Confecționare și lipire
-„Măști pentru carnaval”
– „Suport pentru creioane”